STCSC

STCSC


13 มกราคม 2553

กีฬาเยาวชน “ชาติพันธุ์เกมส์”

บาทหลวงอดิศักดิ์ พรงาม อธิการบ้านเณรใหญ่แสงธรรม ได้เป็นประธานเปิดงาน “ชาติพันธุ์เกมส์”โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ชมรมกีฬาและนันทนาการ ซึ่งจัดวันที่ 13 ธันวาคม 2552 ณ วิทยาลัยแสงธรรม เวลา 9.00น. – 16.00น. ซึ่งมีเยาวชนชาติพันธุ์ที่ทำงานหรือเรียนอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ได้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน ภายในงานมีกิจกรรม การแข่งขันกีฬ่าต่างๆ อาทิเช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ และนี่เป็นโอกาสทำให้เยาวชนชาติพันธุ์ ได้มาพบปะกันในกลุ่มชาติพันธุ์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น